Samen
komsten

Wij organiseren iedere week  3 regulieren kerk diensten.    U bent welkom op
zondagochtend om 11:00u,
zondagavond om 18:00u en
Woensdagavond om 19:30

Wekelijkse samenkomsten

Zien er als volgt uit

 
 

Bidstond

De ruimte is minimaal 1 uur voor iedere dienst geopend. Er is dan een gelegenheid om te bidden en te bouwen aan uw relatie met God.

zang dienst

We beginnen onze kerkdiensten met het zingen van een aantal liedjes. Mensen klappen vol enthousiasme met de liederen mee en heffen hun handen op in aanbidding. De teksten van de liederen die gezongen worden, worden geprojecteerd op een scherm zodat iedereen mee kan zingen.

Collecte

Iedere dienst wordt er een collecte opgehaald. De Bijbel vertelt ons namelijk dat het goed is om te geven en God te eren vanuit ieder aspect in ons leven, zo ook uit onze financiën. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gift te deponeren in de collectemand.

PRediking

Nadat de collecte is opgehaald zal de voorganger van de kerk een preek preken over een actueel onderwerp gedurende ongeveer 35 minuten. Elke dienst wordt er een andere preek gepreekt waarbij verschillende belangrijke aspecten vanuit het geloof en/of het leven ter sprake komen. In de prediking staat altijd het Woord van God zoals beschreven in de Bijbel centraal.

oproep

Aan het einde van iedere preek wordt u in de gelegenheid gesteld om te reageren op de prediking. Als u Jezus nog niet heeft aangenomen als uw persoonlijke Redder en Verlosser, krijgt u de mogelijkheid om door iemand van de kerk in gebed te worden geleid om zo Jezus in uw hart te vragen. U kunt ook privé in gebed komen naar aanleiding van de prediking.

Fellowship

Na iedere dienst krijgt u de kans om onder het genot van een kop koffie of thee na te praten over de dienst en vriendschappen te sluiten met andere kerkbezoekers.

Samenkomsten

  • Zondagochtend: 11:00u
  • Zondagavond: 18:00u
  • Woensdagavond: 19:30u

Adres

  • Gebouw de Ottoburg Esdoornstraat 3a,
    Rijswijk. 1e etage

Contact

  • 06 28 23 55 59
  • info@dedeurrijswijk.nl